Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 18 nummer 3, november 2019


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

1. Van het bestuur   

Het is alweer november en jullie ontvangen deze najaarseditie een week of zes later dan gebruikelijk. Daarvoor zijn twee redenen: alles draait prima (er was daardoor niet zo veel prangends dat eerder gedeeld moest worden) en we wilden wachten tot na ons bezoek aan Yogyakarta en Bali van eind oktober. Hierdoor is de  projectinformatie nu geheel vers van de pers, de inkt is nog nat! 

We meldden in juli dat we van een sponsor 11.000 euro hadden ontvangen en dat we daarmee op dat moment al een heel eind op weg waren naar de 17.000 euro die we dachten nodig te hebben voor een nieuwe  schoolbus (goede tweedehands) voor het Kinderhuis Widhya Asih III in Singaraja op Bali. Er volgden van andere enthousiaste sponsors meerdere giften en op een gegeven moment hebben we besloten om een zoekopdracht uit te zetten op Bali, maar niet voordat we samen de specificaties van de bus hadden opgesteld (en dat zijn er veel).  Met dank aan internet konden we meekijken in het aanbod. We schrokken van de prijzen en hielden rekening met de noodzaak van een groter budget. Waarschijnlijk waren ze ter plekke op een gegeven moment de wanhoop nabij want terwijl zij telkens mooie bussen vonden, zagen wij hoe ver die boven onze (niet uitgesproken) limiet zaten. We zaten op het spoor van ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ en namen de tijd. Het hele spel was spannend. Een tussenpersoon gebruiken zou link zijn geweest omdat je zijn/haar commissie niet kent en als men buitenlands geld ruikt, dan gaat de prijs direct omhoog. Dus er moest voorzichtig geschakeld worden. Uiteindelijk toen we in Yogyakarta waren kwam er bericht uit Bali over twee interessante opties die we een paar dagen later ter plekke konden bekijken. Zo geschiedde en bij de eerste was het raak: een puike bus van net vijf jaar oud. Motorisch heel goed onderhouden (én garantie) met nieuwe AC, goede geluidsinstallatie (was geen specificatie), nieuwe bekleding op alle stoelen en de deuren en nieuwe lak. En dat binnen het budget, zonder tussenpersoon, van een garagebedrijf annex travel agent met eigen busjes. Nogmaals hier onze dank aan alle sponsors en specifiek aan de Louisa Stichting en de Broeders van Hermannus van Tongeren (Vrijmetselaarsloge in Utrecht), Cecille, Emy (M-B), pak Pok (KL)en Ratna (Bali).          

2.  Couleur locale Indonesië

In alledaagse gesprekken hoort men nu ook op Java vaker de term global warming. Droogte, extreme hitte, uitblijven van de moesson, oogsten die tegenvallen, watertekort. We schrijven begin november: de zon staat strak boven midden-Java, het zindert in de stad, 40 graden, het is er stoffig en buiten de stad is dat wat groen was, geel geworden. Niets aan te doen, behalve wachten op betere tijden, dat is: regen. Milieu en gezondheid zijn items geworden: plasticverbruik moet omlaag, andere, duurdere benzine (minder lood) is naar keuze beschikbaar, er zijn meer biologische producten. Het zijn slagen op de drum zonder strak gespannen vel: de happy few, zij die zich het kunnen permitteren, handelen ernaar. De issues zijn al wel doorgedrongen in het curriculum van de lagere scholen; het effect ervan laat nog even op zich wachten.

De herkozen president Jokowi heeft recent zijn regering gevormd. Met twee waagstukken: een minister van Religieuze zaken die niet uit één van de twee grote moslimorganisaties (N.U. of Muhammadya) komt; dus grote schrik en frustraties van deze groepen. En zie, het eerste onderwerp dat de nieuwe minister aanstipt is het “dragen van een burka en de nadelen daarvan -. Bommetje. Tot voorkort een no-go-area. De tweede bijzondere benoeming is die van de Minister van Defensie: Prabowo, de grote tegenstander van Jokowi tijdens de verkiezingen. Een gewaagde zet in het schaakspel om macht en invloed.  

3. Projectinformatie (lopende projecten)

I Yogyakartakarta (Java) en Singaraja & Amlapura (Bali) Scholarships

Het eerste semester is in volle gang. Amaliah is klaar met al haar school- en huisbezoeken voor de kinderen die een scholarship van ons ontvangen. Er is een vraag gekomen om het budget per kind van de senior highschool én de junior highschool te verhogen. Het gaat met name om een extra bijdrage voor de kosten die de kinderen maken voor het huren van een computer en het betalen van internet in een internetcafé om hun schoolopdrachten te  kunnen maken. Het schoolsysteem gaat met de tijd mee, ook al heeft het gros van de kinderen natuurlijk thuis geen computer of laptop tot hun beschikking. We zullen bezien of wij aan de wens tegemoet kunnen komen.

Op Bali is Rediashih afgestudeerd (Accountancy); super blij natuurlijk. Ze heeft ook al een baan op de financiële administratie van een groot hotel in het Zuiden; voorlopig, want ze aast op een vacature bij een bank. Dit schooljaar hopen twee andere meiden (Ari Muliani en Sujana Asri) af te studeren; ze zijn net het afstudeerproces begonnen en hopen vóór het eind van het jaar toestemming te hebben voor hun thesis.
Begin november hebben we zowel op het kinderhuis in Amlapura als in Singaraja gesproken met de staf over eventuele kandidaten voor het volgende jaar. Het waren er op dit moment drie, met wie we ook gesproken hebben. Twee van hen (beiden uit Singaraja) komen zeker in aanmerking (Ningsih voor Economie Fredno voor IT). Dus mocht je één van hen willen ondersteunen, laat het ons weten! 

II Yogyakartakarta-Java CAC Kinderdagverblijf Rumah Kita

Het blijft spannend voor ‘ons’ kinderdagverblijf. Het idee om naschoolse opvang te organiseren is uitgevoerd maar is nog niet succesvol (twee aanmeldingen); vermoed wordt dat meer publiciteit wat effect kan hebben. Doordat buurtmoskeeën soms gesubsidieerde dagverblijven aanbieden, hebben ouders uit minvermogende milieus soms een lastige keuze te maken tussen goedkoper en meer kwaliteit en inhoud. Op dit moment zijn er 31 kinderen in de ‘normale’ day care. Er is wat lucht gekomen in het budget - dat onder druk stond - doordat de ouders die meeliften met de economische ontwikkeling, meer zijn gaan betalen.

Het dagverblijf Rumah Kita bestaat alweer meer dan 13 jaar; dus staat ook de Joglo (de open aula gebouwd

in de traditionele Yogyakarta-stijl) alweer zo lang en hebben de rayap (soort houtwormen) zich her en der toegang verschaft tot de pilaren. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Budget voor renovatie kan niet uit de exploitatie worden gehaald. Dus zullen wij, na de prognose te hebben gekregen, bezien hoe wij meehelpen.

III Yogyakartakarta-Java / Senioren  

Men had op onze komst gewacht met het organiseren van een outing met alle senioren uit onze 7 groepen. Dus eind oktober reden we met 6 bussen richting het (deels openlucht) museum van de luchtmacht. Het werd een boeiend bezoek aan ‘memory lane’ want de vele diorama’s vertelden over de lokale vrijheidsstrijd tegen de Hollandse bezetting, dingen die de senioren zelf hadden meegemaakt. Indrukwekkend waren ook de grote vliegtuigen. We hadden een prachtige open hangar om samen te zitten, te eten en te zingen. Het was weer een feestje voor iedereen. De groep vrijwilligers (‘onze’ kaderleden uit de wijken) is, door aandacht van de staf, nu beter gefocust op hun taak van begeleiden van zo’n outing: er was veel gerichte aandacht voor de senioren. Voorheen leek het weleens een outing voor de vrijwilligers die daarmee de senioren uit het oog verloren.

We hebben tijdens ons 10-daagse bezoek aan Yogyakarta drie lange ochtenden besteed aan huisbezoeken van eventuele kandidaten voor het seniorenprogramma. In totaal bezochten we 23 ‘woonruimten’ en interviewden we de mensen; in de tussentijd lieten we de ogen de rest van de check doen. Uiteindelijk hebben we besloten, in overleg met de twee coördinatoren (Bu Dharyati en Bu Santi), om 15 nieuwe senioren op te nemen.

IV Bali: de kinderhuizen Widhya Asih 3 en 7

Begin deze maand November waren we ook weer een paar dagen in het kinderhuis in Singaraja en in het huis in Amlapura op Bali. In Singaraja waar nu een kleine 50 kinderen/jongeren wonen (excl. een tiental studenten, die  zijn voortgekomen uit de groep van het kinderhuis) heerst een relaxte sfeer en het lijkt een geoliede machine. Het is opvallend hoe zorgzaam de studenten, dus de oudere en meer ervarene medebewoners, hun rol oppakken en invullen; zowel in de keuken en de huiswerkbegeleiding als in het soepel laten verlopen van de dagelijkse dingen. Bapak Franky en de staf (Nyanyi en Maria) kunnen zich daardoor concentreren op de organisatie van financiën, inkoop van eten en de vertegenwoordiging van het huis naar buiten toe (scholen, kerk, diverse departementen en de overkoepelende kindertehuisorganisatie).
In Amlapura is het allemaal wat overzichtelijker met 18 kinderen. Yudi, het hoofd van het huis, kan het samen met zijn vrouw en een staflid goed aan. Ook hier loopt het soepel en lijken de kinderen zich bewust van de dingen die moeten gebeuren. De sfeer is er gemoedelijk en zorgzaam; voor de kinderen een rustige omgeving om op te groeien en om zich te ontwikkelen. Een jaarlijks uitje met de hele groep naar de KFC is een traditie geworden; al wordt de aankondiging telkens ontvangen met de vreugde van een eerste keer.

Het zou een unicum zijn geweest als de beide huizen geen verlanglijstje zouden hebben. Ook nu, het ging om de aanschaf van ‘kleine dingen’ als een fornuis en een blender of de betaling van medische rekeningen, dan wel support bij schoolgerelateerde zaken. We zijn blij dat we daarin kunnen voorzien. Met dank aan jullie !!.        

4. Sponsormogelijkheden

We vragen natuurlijk aan iedereen om na overweging vooral weer te besluiten om kinderen te steunen in hun schoolgang. Dat kan door een vrije gift of door deelname aan het scholarshipprogramma waarbij gekozen kan worden om een kind voor een bepaald schooltype te ondersteunen

  • het scholarship-programma: een scholarship is 70, 120 of 185 euro per jaar per kind* (resp. voor lagere school, junior highschool of senior highschool)
  • een kindertehuis-kind sponsoren voor 12 euro per maand voor levensonderhoud
  • het ondersteunen van een senior (60 plus) voor 10 euro per maand voor medische en huishoudelijke hulp (dat is 30 euro per kwartaal, 120 euro per jaar)
  • een vrije gift, waarbij koppeling aan een doel aan het bestuur wordt overgelaten

5. Giften

Giften zijn welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. Stichting Gotong Royong te Utrecht. Wij hebben de ANBI-status (geregistreerd onder Belastingdienst 's-Hertogenbosch) wat interessant voor u kan zijn omdat de gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken kan worden. Dat geldt ook voor periodieke giften en schenkingen per notariële acte. 

6. Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback, of een vraag? Mail ons: info@gotong-royong-utrecht.nl