Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | FinanciŽn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 16 nummer 4, 6 januari 2018


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

1. Van het bestuur   

Een hartverwarmend 2018 toegewenst,
gedragen door gezamenlijkheid en betrokkenheid.

Erg uitgebreid hoeven we niet terug te blikken op 2017; velen gingen ons voor in jaaroverzichten en analyses. Het zal jullie duidelijk zijn waar wij het accent zouden leggen wanneer wij de balans zouden opmaken. Laten we vooral kijken naar waar we nu staan: een ogenschijnlijk leeg jaar dat erom vraagt om gevuld te worden. Grootse nieuwe plannen hebben we niet, dat hoeft ook niet; alleen al het doel om de kwaliteit van de bestaande projecten op het oude vertrouwde niveau te houden is een uitdaging. Het komend jaar staan we weer voor een kritische en optimale afstemming van de vraag om support met de gelden die we hebben/ontvangen en de criteria die we hanteren. Door de hulp van de vertrouwde vrijwilligers van onze zusterorganisatie Sejahtera Mulia zal het ons vast weer lukken om op een goede manier die afstemming te vinden. Onze samenwerking kent een lange geschiedenis waardoor we samen met goede afspraken en open communicatie een aangename synergie bereiken. We spreken de wens uit dat we dat in 2018 weer mogen ervaren !!

Het is altijd weer een groot plezier om jullie, sponsors, te kunnen bedanken. Er is aan het afgelopen kwartaal weer aanzienlijk gedoneerd. Dank aan alle sponsoren die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks onze projecten ondersteunen. Bij deze wat extra licht op sponsors die buitengewone bijdragen leverden, uitgedrukt in de grootte van de bijdrage en/of in de activiteit om die gelden bij elkaar te brengen: Frank, Ronald & Illa, Loes, Bpk Pok, Regina & Kesuma, Ria, René, en de kinderen van het Visser ’t Hoofd Lyceum in Leiden en hun betrokken docent Bas.

2. ‘Couleur locale’ Indonesië

Was er eind november nog forse wateroverlast in Yogyakarta Java en dreiging met rook en as van de vulkaan Gunung Agung op Bali, nu lijkt alles weer rustig op het vlak van de natuurkrachten. Het krachtenveld op het menselijke niveau is daarentegen een stuk minder rustig, maar daarin is Indonesië niet meer dan een trendvolger. Mondiaal is er zoveel aan de hand wat polarisatie oproept dat de discussie ook in Indonesië niet kan uitblijven. Natuurlijk gaat het dan over Trumps niet aflatende denigrerende opmerkingen over iedereen die buiten de VS een moslim is en over de kwestie Jerusalem en het Palestijnse volk. De war on corruption lijkt soms echt een oorlog te zijn waardoor ‘het volk’ voor de buis op het puntje van hun stoel gaat zitten. Er lijken successen te worden geboekt en daarmee wordt de tegenkracht van de elite (zij die in de positie verkeren blatante corruptieve handelingen te verrichten) alleen maar groter.
De beweging die religieuze en culturele diversiteit benadrukt krijgt meer ruimte en wordt sterker en zo heeft ook Indonesië ook een goed vooruitzicht voor 2018.

3. Projectinformatie (lopende projecten) 

I Yogyakarta-Java / Singaraja-Bali Scholarships  

Er is wéér een studente afgestudeerd aan de universiteit ! Ayu Yuli studeerde economie en kreeg eind december 2017 haar bul. We zijn erg blij voor haar; haar familie is reuze trots en Ayu zelf is enorm dankbaar voor het vertrouwen dat we in haar stelden.
Na het Kerstreces zijn alle kinderen weer gestart met het tweede semester. In Yogyakarta zijn er, op aangeven van onze coördinator 13 kinderen halverwege het schooljaar toegelaten tot het scholarshipprogramma. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de actie van de kinderen van het Visser ‘t Hoofd Lyceum. Twee kinderen uit het programma verhuisden, dus uiteindelijk hebben we 101 kinderen in Yogyakarta in het scholarshipprogramma: 33 kinderen op de Lagere school, 28 kinderen op de Junior Highschool (SMP) en 40 kinderen op de Senior Highschool (SMK / SMA).  

Op Bali in het kindertehuis Widhya Asih III (60 kinderen) hebben we het ‘Food for Funds’-programma stopgezet en zijn (weer) op een directe manier de stijgende onderwijskosten gaan ondersteunen. Voorheen betaalden wij alle voeding en konden zij met het uitgespaarde geld het schoolgeld (een deel ervan) betalen. Nu reserveren we maandelijks een vast bedrag en kunnen zij wanneer nodig (op door scholen aangegeven betaalmomenten) over dit geld beschikken. Het kindertehuis blijft de intermediair tussen ons en de studenten; op deze manier is er voldoende toezicht en contact met hen. Daarnaast whatsappen de studenten er natuurlijk vrolijk met ons op los over andere zaken.

II Bali : Kinderhuizen Widhya Asih Singaraja en Amlapura

Het tehuis in Singaraja draait soepel onder de bezielende leiding van Bpk Frankie en het staflid Nyanyi die in de tussentijd ook nog een Master op de Universiteit in Denpasar volgt, waar ze hoge ogen gooit en nu reeds aan haar afstudeerthese bezig is.
Er deed zich een kleine ramp voor met de schoolbus. Er was een aanrijding op de hoofdweg toen de chauffeur afsloeg naar de smalle steeg. Flinke schade maar gelukkig bleef iedereen ongedeerd. De schade is zodanig hersteld dat de bus weer rijden kan en er geen onderdelen bij-bungelen. De kosten om het echt te herstellen zijn te hoog. In Nederland zou de bus waarschijnlijk verzekeringstechnisch gezien total loss zijn verklaard. Omdat de begroting voor geplande renovatie van het interieur ook al een fors bedrag liet zien, moeten we iets anders gaan ondernemen. Wij zullen het komende half jaar op zoek moeten naar fondsen voor een nieuwe tweedehands bus, er zit niets anders op.
Het tehuis in Amlapura heeft tot twee keer toe te maken gehad met de effecten van de dreigende uitbarsting van de vulkaan Gunung Agung. De eerste keer werden alle kinderen geëvacueerd (drie weken weg) en de tweede keer mochten ze blijven, hoewel er die keer veel as vrijkwam. Er waren nogal wat kinderen die last hadden van hun luchtwegen. Er is een medische ploeg uit Denpasar op bezoek geweest om de kinderen allemaal te onderzoeken en waar nodig te helpen met medicijnen.
De verbouwing van het tehuis (een tweede etage erbij) is voorlopig uitgesteld. De tenderopdracht onder lokale aannemers had geen realistische kostenraming opgeleverd: kartelvorming en stilzwijgende branche-afspraken zijn op Bali niet onbekend. Het zal niet zo zijn dat men rekening heeft gehouden met onze ideeën, maar we hebben wel laten weten dat het bedrag dat werd genoemd om de verbouwing te kunnen financieren, bizar hoog was.  

III Yogya : Seniorensupport-programma

De zes seniorengroepen die via ons support ontvangen (aanvullend voeding, medical checks, medicijnen én vitamine A) draaien prima; niet in het laatste geval door een groep van toegewijde kaderleden en door de coördinatie van Bu Daryati. De hitte van oktober tot aan eind november, waaronder vooral ook de senioren leden, werd verdreven door de tropische cyclonen Cempaka en Dahlia, die langdurige stortbuien met zich meebrachten, waardoor zelfs een paar bijeenkomsten uitgesteld moesten worden. Een reversie van een Cruijffiaanse wijsheid: elk voordeel kent haar nadeel. In dit geval: afkoeling én overstroming.  

IV Yogya : speciaal projectje  

Maulana is één van de kinderen uit ons scholarshipproject (Junior Highschool); hij woont met moeder en drie broertjes in een heel klein gammel huisje aan de rand van een afwateringskanaal. Eigenlijk illegaal, maar wél getolereerd door het wijkbestuur. Toen we in september 2017 bij hem op bezoek waren, zagen we hoe slecht het huisje was en hoe beperkt het was om daar met zijn vijven te wonen. De enige mogelijkheid tot uitbreiding was om een verstevigd plafond aan te brengen, waarop de twee oudste jongens zouden kunnen slapen. Met hulp van Amaliah kregen we via de aannemer die onze MCK’s bouwde, een kostenraming en konden we besluiten om die extra ruimte te creëren. Aldus geschiedde: een paar pilaren met gewapend beton, wat balken van hardhout en wat boardplaten, een paar glazen dakpannen voor lichtinval, een trap en de nieuwe ‘etage’ kon betrokken worden. Voor nog geen 500 euro is een gezin uit de brand geholpen.  

4. Sponsoracties

In november voerden de brugklassers van het Visser ‘t Hoofd Lyceum in Leiden een door de school gestelde opdracht uit. De leerlingen moesten individueel of in kleine groepjes een ondernemingsplan maken en dat uitvoeren. Er moest op één specifieke dag écht geld gemaakt gaan worden en de opbrengst van die commerciële acties zou naar een goed doel gaan. Door docent Bas werd gekozen voor Gotong Royong en bestuurslid René werd gevraagd om in korte presentaties de leerlingen iets over Gotong Royong te vertellen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen want de leerlingen gingen de strijd aan en verdienden in een middag bij elkaar meer dan 1800 euro!!! Fantastisch, daarvan kunnen er weer een flink aantal kinderen in Indonesië onderwijs volgen.      

5. Sponsormogelijkheden

  • het scholarship-programma: een scholarship is 70, 120 of 185 euro per jaar per kind* (resp. voor lagere school, junior highschool of senior highschool)
  • een kindertehuis-kind sponsoren voor 12 euro per maand voor levensonderhoud
  • het ondersteunen van een senior (60 plus) voor 10 euro per maand voor medische en huishoudelijke hulp (dat is 30 euro per kwartaal, 120 euro per jaar)
  • een vrije gift, waarbij koppeling aan een doel aan het bestuur wordt overgelaten

6. Giften

Giften zijn welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. Stichting Gotong Royong te Utrecht. Wij hebben de ANBI-status (geregistreerd onder Belastingdienst 's-Hertogenbosch) wat interessant voor u kan zijn omdat de gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken kan worden. Dat geldt ook voor periodieke giften en schenkingen per notariële acte. 

7. Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback, of een vraag? Mail ons: info@gotong-royong-utrecht.nl