Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 18 nummer 2, juli 2019


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

1. Van het bestuur   

De afgelopen maanden waren redelijke stille maanden, mede door Ramadhan en Idul Fitri (Suikerfeest). De projecten gingen wel gewoon door. Van de Idul Fitri-bijeenkomst voor de vrijwilligers in Yogya ontvingen we een foto met woorden van dank aan Gotong Royong Utrecht en haar sponsors.

We kunnen goed nieuws melden. Al eerder berichtten we over onze wens om voor het Kinderhuis Widhya Asih III in Singaraja op Bali een nieuwe schoolbus aan te schaffen (dat is: een goeie tweedehands). We hebben ingeschat zo’n 17.000 euro daarvoor nodig te hebben. Een aanvraag bij de Louisa Stichting (een College van Regenten gelieerd aan de Nederlandse Vrijmetselarij) leverde ons het aanzienlijke bedrag van 11.000 euro op; dat is inclusief een bijdrage van de Broeders van de Utrechtse Vrijmetselaarsloge Hermannus van Tongeren (waarvoor broederlijke dank). Deze gulle gift zet voor ons het licht op groen. Maar natuurlijk  niet voordat we jullie hebben opgeroepen om te bezien of er ruimte is voor een extra bijdrage (specifiek voor de schoolbus). In september zetten we ‘het proces van aanschaf’ in gang

Ook dit keer willen we iedereen die met ons werk sympathiseert, ons werk uitdraagt en ons financieel gesteund heeft, van harte bedanken. Er zijn een paar sponsors die een vermelding verdienen door hun extra gulle bijdrage: René, (Ma)Ria, Bpk Pok en Noortje.

Hoewel de vakantietijd is aangebroken, gaan we vrolijk door met ons werk. Ook lokaal moet men de armen uit de mouwen steken, met name met betrekking tot de scholarships staat er een flinke klus te wachten. Wij wensen eenieder een fijne zomertijd toe en voor hen die reizen: een behouden thuiskomst.  

2. Couleur locale Indonesië

De verkiezingen zijn achter de rug. Uiteindelijk is het na lang wachten duidelijk geworden dat de zittende president Jokowi overtuigend gewonnen had. Het was niet alleen dat het tellen van alle stemmen uit de hele archipel veel tijd vergde, maar ook het aanvechten van deze overwinning door zijn rivaal, vertraagde de bekendmaking van de uitslag. De tegenkandidaat (Prabowo, een hoge ex-militair) bediende zich met zijn kornuiten van de oude tactieken uit de tijd van dictator Soeharto om onrust te veroorzaken: het betalen van demonstranten is een onschuldig vorm; het organiseren van rellen en opstootjes met knokploegen van “preman” brengt oude angst tot leven. Maar: het lijkt weer rustig. 
Ook de vulkanen houden zich in. Wat niet te stoppen lijkt, is de erosie aan kusten van Java, Flores en  Sulawesi. Naast een stijgende zeespiegel, is ook de kap van de mangroven (die een natuurlijke bescherming bieden) een oorzaak van dat landverlies. De mangroven verdwijnen om plaats te maken voor ‘fishfarms’.   

3. Projectinformatie (lopende projecten)

I Yogyakarta-Java / Singaraja-Bali: Scholarships 

Het tweede semester van schooljaar 2018-2019 is afgelopen, de examens gemaakt, de rapporten uitgedeeld en balans opgemaakt. Voor coördinator Amaliah in Yogyakarta is het piektijd in Juli en Augustus; niet alleen de voorbereiding van schooljaar 2019-2020, maar ook de afronding van het vorige schooljaar, waarvan ze de detailresultaten aan ons zal rapporteren

Er waren afgelopen jaar drie leerlingen van de Senior Highschool die op basis van hun resultaten en hun houding, van ons een nieuwe laptop te leen kregen zodat ze niet meer iedere ochtendvroeg en laat in de avond in een internetcafé hun schoolopdrachten hoefden te maken. Twee van hen deden in mei eindexamen: Ardiansyah werd daarna geselecteerd voor een baan (chemisch analist) in Jakarta en Vivi werd zonder tests aangenomen op de hoog-geklassificeerde Gajah Mada-universiteit in Yogya (met scholarship). Als beloning voor haar succes,  mag ze de geleende laptop, die ze straks hard nodig heeft, behouden. De door Ardiansyah teruggegeven laptop zal worden doorgegeven aan Rifendika, een andere bolleboos op de Vakschool voor Chemisch Analist; hij is het broertje van een andere succesvolle leerling van ons die naast zijn goedbetaalde baan nu Chemie aan de Open Universiteit gaat studeren (en dit zelf betaalt!). Er meldden zich met Idul Fitri nog twee andere succesvolle jonge mannen: de tweeling Adi en Ade uit Gunung Kidul. Ze werken nu in Bogor en bedankten nogmaals voor de jarenlange scholarships.

Op Bali hebben we twee nieuwe studenten geselecteerd. Wahyuni gaat een HBO-opleiding Verpleging volgen en Supini gaat Economie studeren. Beiden gaan studeren in Singaraja en blijven wonen in het Kinderhuis WA3. De studenten die reeds één of meerdere jaren studeren (nu nog zeven meiden en één knul) hebben stuk voor stuk mooie semesterresultaten aan ons voorgelegd. Op basis van hun oplopende gemiddelden zien we er een paar hele goede tussen zitten; bijvoorbeeld Dex (Rediasih) die in de eindfase zit (semester 8: scriptie schrijven) en over de afgelopen zeven semesters een gemiddelde heeft van 3.64, daar waar maximaal haalbare 4.0 is (zeg maar: een tien) en 3.0 de norm (zeg maar 7.5).  Van de 80 kinderen van de twee kinderhuizen op Bali weten we dat iedereen over is naar de volgende klas of geslaagd is voor het eindexamen van de junior of senior highschool. Gedetailleerde informatie wordt nog verzameld.

II Yogyakarta-Java: CAC Kinderdagverblijf Rumah Kita                           

In de vorige nieuwsbrief schreven we over een plan van aanpak voor het ontstane exploitatietekort door een teruglopend aantal leerlingen, wat het effect is van de Wet van de Remmende Voorsprong: er is een wildgroei aan kinderdagverblijven ontstaan en de spoeling wordt dunner. Naast wervingsactiviteiten werden er ook andere acties voorgesteld. Aldus geschiedt: men start nu ook met de opvang van baby’s én men ziet mogelijkheden om een soort “na-dagverblijfse-opvang” te organiseren. Veel kinderdagverblijven zijn maar open tot 11.00 of 11.30, terwijl Rumah Kita open is tot in de namiddag. Daar ligt dus hun markt: het aanbieden van follow-up-opvang. Een creatieve oplossing die hopelijk effect zal hebben. Als waardering voor de initiatieven zullen we de tijdelijke maandelijkse support van 130 euro aan Rumah Kita, die in juni afliep, voorlopig continueren.          

III Yogyakarta-Java: Senioren

Twee sponsors, Ronald en Illa, brachten in mei een bezoek aan één van de groepen en ondervonden de charme, het plezier en de noodzaak van de support. Ze bezochten ook een paar senioren thuis en waren diep onder de indruk van de zeer matige  omstandigheden waarin ze leefden en zich toch ook welbevinden.      

De bijeenkomsten met ‘onze’ senioren zijn altijd fijne samenkomsten. Ook de drie artsen die de medical checks doen, onderschrijven het belang van ons initiatief om de sociale cohesie tussen de senioren te bevorderen. De artsen doen dit werk vrijwillig en met veel plezier; ze doen ervaring op met patiënten (senioren uit een minvermogend milieu) die zij doorgaans niet zo snel in hun praktijk ontmoeten; vaak zijn ze ook persoonlijk geraakt door de verhalen van de senioren die ze ontmoeten. Naast de gelegenheid om klachten te melden en te laten behandelen hebben de senioren ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en onder begeleiding wat fysieke oefeningen te doen, te zingen en soms een dansje te maken.

IV Bali: Kinderhuizen Widhya Asih 3 en 7

De afgelopen maanden waren (in)spannende tijden voor de kinderen. Het maakt niet uit in welk jaar van welke school je als kind zit, er zijn weken vol met zwaarwegende toetsen, eindtesten en examens. In de aanloop daar naartoe, is er extra veel aandacht gegeven, ook door de staf, aan leren, herhalen en oefenen. De resultaten waren ernaar: alle kinderen zijn naar een volgende klas of een vervolgschool en een aantal van de kinderen heeft een hoge ranking in de top tien van hun jaar. Van diegenen die eindexamen deden op de Senior Highschool (SMA/SMK) leren de meeste niet door. Zij verlaten het kinderhuis, gaan terug naar hun familie en zoeken werk, met name in de toeristensector. Dit jaar is er maar één jonge meid die zich onderscheidt (Wahyuni). Ze gaat Verpleegkunde studeren.
In Mei bezochten Ronald en Illa (sponsors van het eerste uur) niet alleen de projecten in Yogya, ze kwamen naar het Kinderhuis in Singaraja en sliepen daar een nachtje. Ze vonden het een zeer verrijkende ervaring. Niet alleen om te zien hoe een en ander functioneert en hoe de kinderen leven, maar ook de avondlijke gesprekken met de (wat oudere) kinderen en studenten zijn hen bijgebleven. 
Eind juli komen 12 nieuwe kinderen naar WA3, veelal 15/16-jarigen. Ze komen uit andere kinderhuizen van Widhya Asih naar Singaraja nadat ze elders, in kleine plaatsen op Bali, examen deden op de Junior Highschool (SMP) en nu voor vervolgonderwijs (Senior Highschool en Middelbare Vakschool) naar de “grote stad” moeten. Singaraja heeft na Denpasar het grootste schoolaanbod op dat niveau. Ook WA7 in Amlapura heeft zo’n streekfunctie, al is het aanbod minder uitgebreid.   

In mei heeft WA7, dat onder leiding van Yudi een zorgzaam tehuis biedt aan kinderen, ons gevraagd om te helpen bij de aanschaf van een nieuwe koelkast. We konden, met plezier, de wens in vervulling laten gaan.        

4. Sponsormogelijkheden

We vragen natuurlijk aan iedereen om na overweging vooral weer te besluiten om kinderen te steunen in hun schoolgang. Dat kan door een vrije gift of door deelname aan het scholarshipprogramma waarbij gekozen kan worden om een kind voor een bepaald schooltype te ondersteunen

  • het scholarship-programma: een scholarship is 70, 120 of 185 euro per jaar per kind* (resp. voor lagere school, junior highschool of senior highschool)
  • een kindertehuis-kind sponsoren voor 12 euro per maand voor levensonderhoud
  • het ondersteunen van een senior (60 plus) voor 10 euro per maand voor medische en huishoudelijke hulp (dat is 30 euro per kwartaal, 120 euro per jaar)
  • een vrije gift, waarbij koppeling aan een doel aan het bestuur wordt overgelaten

5. Giften

Giften zijn welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. Stichting Gotong Royong te Utrecht. Wij hebben de ANBI-status (geregistreerd onder Belastingdienst 's-Hertogenbosch) wat interessant voor u kan zijn omdat de gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken kan worden. Dat geldt ook voor periodieke giften en schenkingen per notariële acte. 

6. Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback, of een vraag? Mail ons: info@gotong-royong-utrecht.nl